Årets Säkraste kommun - Botkyrka kommun 


Årets Säkerhetsperson - Anders Lennerman, säkerhetschef vid Swedavia


Årets Säkerhetskonsult - Dick Malmlund


Årets Säkerhetsföretag - Panaxia Security AB


Årets Bevakningsföretag - Svensk BevakningsTjänst 


Årets Säkerhetslösning - Brottsportalen 


Årets Risk Management - Karlstad kommun 


Årets IT-säkerhetslösning - Yubico/Yubikey 


Årets Säkerhetsnål Skydd & Säkerhets - Daniel Löfqvist