Årets säkerhetsarbete i kommun - Laholm

Årets Säkerhetskonsult - Pia Karlsson

Årets Säkraste utbildningsplats - Uppsala Universitet

Årets Riskmanagementarbete - Nasdaq OMX

Årets IT-säkerhetslösning - Informationssäkerhet.se

Årets Säkerhetsföretag - Ekelöw/ Secana

Årets Säkerhetsarbete i Landsting - Södra Älvsbors sjukhus

Årets Säkerhetselev - Petra Loftén

Årets Bevakningsföretag - Räddningscentralen i Stockholms län

Årets Säkerhetslösning - Återinrymning, skalskyddslösning för sjukhus

Årets Säkerhetsperson - Per Geijer

Årets Säkerhetsbragd - Lars-Göran Uddholm

Årets Säkerhetsrookie - Märk-DNA-projektet

Årets Säkerhetsnål - Johnny Lindh, Västerortspolisen